Diện tích : 330 m2.

Địa điểm :Quảng Ninh.

Phong cách : Tân cổ điển.