Diện tích : 120m2.

Địa điểm : Hà Nội.

Phong cách : Tân cổ điển nhẹ nhàng.