Diện tích : 110m2.

Địa điểm : Ninh Hiệp – Gia Lâm – Hà Nội.

Phong cách : Tân cổ điển.