Diện tích : 220 m2.

Địa điểm : Cầu Giấy – Hà Nội.

Phong cách : Tân cổ điển.NN