Diện tích : 110 m2.

Địa điểm : Nam Từ Liêm – Hà Nội.

Phong cách : Hiện đại.