Diện tích : 200m2.

Địa điểm :TP. Vinh – Nghệ An.

Phong cách : Roman Gothic.