Diện tích : 900m2.

Địa điểm :Thanh Xuân – Hà Nội.

Phong cách : Hiện đại.