Diện tích : 136 m2.

Địa điểm : Long Biên – Hà Nội.

Phong cách : Indochine ( Á Đông )