Diện tích : 90 m2.

Địa điểm : Ba Đình – Hà Nội.

Phong cách : Tân cổ điển.