Diện tích : 90 m2.

Địa điểm : Cầu Giấy – Hà Nội.

Phong cách : Hiện đại.