Diện tích : 90 m2.

Địa điểm : Thái Hà.

Phong cách : Hiện đại.