Diện tích : 70 m2.

Địa điểm : Tp. HCM

Phong cách : Luxury.