Diện tích : 50 m2.

Địa điểm : Hà Nội.

Phong cách : Luxury.